ieškoti
logo
VEIKLA

Profesinė veikla

LR psichologų praktinės veiklos licenzijavimo įstatymo projektas. VJPA pasiūlymai.

Gabūs vaikai

S.A.U.

 

2011 m. gegužės mėn., bendradarbiaujant su LPS pedagoginės psichologijos komitetu, aptartas EFPA projektas "EFPA POSITION PAPER ON PSYCHOLOGISTS IN THE EDUCATIONAL SYSTEM AND THEIR CONTRIBUTION TO LIFE LONG LEARNING".


2011 m. gegužės 6-7 dienomis vyko VDU ir LPS organizuotas Lietuvos psichologų kongresas "Psichologija pokyčių laikotarpiu", kuriame VJPA valdybos narės E. Gudelienė ir R. Dobrovolskienė skaitė pranešimą "Mokyklos psichologas: lūkesčiai, realybė ir galimi sprendimai". Bendradarbiaujant LPS pedagoginės psichologijos komitetui ir VJPA nariams, kai kuriuos pasiūlymus bus siekiama įgyvendinti.


2011 m. kovo 18 d. LR Seime vyko Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos organizuota konferencija "Šeimos politika: nuo iliuzijos tikrovės link". Lietuvoje aktyviai veikiančių nevyriausybinių organizacijų atstovai skaitė pranešimus pagalbos šeimai ir savipagalbos tematika. VJPA valdybos pirmininkė R. Dobrovolskienė skaitė pranešimą apie psichologinę pagalbą vaikams skyrybų šeimoje atvejais.


2011 m. kovo 7 d. Vaikų ir jaunimo psichologų asociacijos nariai ir svečiai psichologai praktikai, kartu su VDU psichologijos katedros dėstytoja dr. Klaudija Pauliukevičiūte, diskutavo apie Psichologo etikos taikymo problematiką. Susitikime buvo aptariamos įvairios situacijos, keliančios etikos laikymosi dilemas. Dr. Klaudija Pauliukevičiūtė pristatė naujausios literatūros apžvalgą, o taip pat pasidalino savo, kaip Lietuvos psichologų sąjungos profesinės etikos komisijos narės patirtimi.


2010 m. gegužės - lapkričio mėn. Vaikų ir jaunimo psichologų asociacija (VJPA) dalyvavo teikiant pasiūlymus dėl Psichologų veiklos licenzijavimo įstatymo:

2010 05 11 Įvyko diskusija dėl psichologų įstatymų Darbo rinkos mokymo tarnyboje Kaune. VJPA atstovavo psichologė V. Valčeckienė.

2010 05 19 R. Dobrovolskienė dalyvavo ir teikė pasiūlymus Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos organizuotoje diskusijoje tema „Psichologų praktinės veiklos reglamentavimas".

2010 06 21 R. Dobrovolskienė dalyvavo ir teikė pasiūlymus LPS organizuotoje diskusijoje dėl psichologo praktinės veiklos įstatymo.

2010 07 23 VJPA teikė pasiūlymus LR Seimo komitetams dėl Psichologų veiklos licenzijavimo įstatymo.

2010 10 07 Įvyko Kauno iniciatyvinės grupės susirinkimas dėl Psichologų praktinės veiklos įstatymo VDU psichologijos katedroje. VJPA atstovavo V. Valčeckienė ir R. Dobrovolskienė.

2010 11 16 VJPA teikė pasiūlymus LR Seimo komitetams dėl Psichologų veiklos licenzijavimo įstatymo.


2010 m. rugsėjo 17 d. R. Dobrovolskienė dalyvavo VU Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedros ir LPS organizuotoje diskusijoje „Iššūkiai Lietuvos psichologijai tarptautiniame kontekste".  Diskusijoje dalyvavo dr. Algirdas S. Fedoravičius (JAV).


2010 m. vasario 19 d. VJPA prezidentė R. Dobrovolskienė ir narė E. Gudelienė LPS Pedagoginės psichologijos komiteto organizuotoje Lietuvos mokyklų psichologų  konferencijoje skaitė pranešimą „Lūkesčių mokyklos psichologui problematika ir galimi sprendimai".


2009 m. rugsėjo 22 d. Kauno tautinės kultūros centre vyko mokslinė konferencija "Simbolių prasmė šiuolaikinėje kultūroje", kurioje VJPA atstovė Eglė Gudelienė skaitė pranešimą "Neformalaus ugdymo įtaka vaikų psichinei sveikatai".


2009-01-20 Vaikų ir jaunimo psichologų asociacija teikė pastebėjimus ir pasiūlymus LR Seimo Sveikatos reikalų komitetui dėl LR Psichologų praktinės veiklos įstatymo projekto. 


Gabių vaikų projektas. 2006 - 2008 m. VJPA rinko informaciją gabių vaikų tematika, dalyvavo seminaruose ir konferencijose, rašė straipsnius, teikė paraiškas projektams.

2007 m. spalio 2-5 dienomis Kauno technologijos universitete vyko tarptautinė mokslinė konferencija "Gabūs vaikai: iššūkiai ir galimybės", kurioje Asociacijos prezidentė V. Valčeckienė ir narė R. Ramanauskienė pristatė straipsnį "Pagalba gabiesiems: Vaiko gabumų centras".

spacer
@ 2015 Vaikų ir jaunimo psichologų asociacija