ieškoti
logo
STRAIPSNIAI

MODERNUS POŽIŪRIS Į ŠEIMĄ
Ramunė Dobrovolskienė

„Šeima" - žodis, kuris asocijuojasi su šiluma. Tai vieta, kur turėtų būti gera, jauku, saugu. Šeimoje atsiskleidžia žmogaus savybės, kurios darbe, tarp draugų, viešose vietose dažniausiai yra nedemonstruojamos. Taigi, šeima - tai dar ir intymumas, atvirumas, nuoširdumas...
Straipsnyje aptariama Europos vertybių invazija, šeimos vertybių kaita valstybės nepriklausomybės laikotarpiu. Analizuojami atlikto tyrimo duomenys, kurie atskleidžia jaunos šeimos pasirengimą tvarkyti šeimos ūkį, sutuoktinių lūkesčių vienas kitam problematiką, psichologinę atmosferą šeimoje.
http://www.asirpsichologija.lt/index.php?id=49&category=7 

 

MEILĖ AUGA PAMAŽU
Ramunė Dobrovolskienė

„Meilė yra kantri, maloni; meilė nepavyduliauja; meilė nesididžiuoja, nesipučia; ji nesielgia nemandagiai, neieško savo naudos, nesusierzina, neieško pasigiežti už pikta, nesidžiaugia neteisybe, bet pritariančiai džiaugiasi tiesa. Ji visa paneša, visa tiki, viskuo turi vilties, visa ištveria." (1 Kor 13, 4-7 eil.).
Interviu su dviem darnioje santuokoje gyvenančiomis poromis atsiskleidžia sugyvenimo ir meilės dėsningumai. Tiek 39, tiek 8 santuokinio gyvenimo metų patirtį turintys pašnekovai kalba apie tai, kad santuokoje svarbu ne tik aistra, meilė. Yra dalykų, kuriuos reikia stengtis pamatyti, išgirsti, pajausti.
http://www.asirpsichologija.lt/index.php?id=442&category=7 

 

KRIZĖS ĮVEIKIMO PLANAS
Ramunė Žumbakienė ir Ramunė Dobrovolskienė

Kiekviename šeimos vystymosi etape krizės neišvengiamos. Jas tenka išgyventi, surasti sprendimus, kad šeima išliktų. Šeimai išgyvenant sunkumus, kai sumažėja pajamos, vienas iš tėvų ar abu netenka darbo, labai svarbu nesupanikuoti, o kelti klausimą: ką visi galime padaryti, kad situacija netaptų beviltiška? Ekonominės krizės metu planas padės ne tik išgyventi, bet ir tobulėti.
Straipsnyje gausu patarimų, kaip save stiprinti krizės akivaizdoje, kaip organizuoti laiką, pasinaudoti artimųjų pagalba, neprarasti vilties ir pasisemti patirties.
http://gyvenimas.delfi.lt/namai_ir_seima/article.php?id=21809537 

 

KAIP PAAIŠKINTI VAIKUI APIE KRIZĘ
Ramunė Žumbakienė ir Ramunė Dobrovolskienė

Vis daugiau šeimų pradeda jausti finansinio sunkmečio pasekmes: mažėja pajamos, žmonės netenka darbo, auga prekių, paslaugų, pramogų kainos, paskolų palūkanos. Suaugusiesiems tai nemalonus, bet suprantamas reikalas, o vaikams - ir nemalonus, ir nesuprantamas. Namie tvyro nuolatinė įtampa, tėvų ir vaikų elgesys chaotiškas, nepagrįstas, dažnai baramasi. O dar vaikai įkyri savo klausimais... Kaip elgtis tokiose situacijose? Kaip išgyventi?
Straipsnyje analizuojamos šeimos, patekusios į krizės spąstus problemos ir galimi sprendimai. Teikiamos rekomendacijos, kaip apie krizę kalbėtis su vaikais.
http://www.asirpsichologija.lt/index.php?id=140&category=12 

 

ASMENYBĖS IŠ SKIRTINGŲ AMŽIŲ
Ramunė Dobrovolskienė

Lietuvos mokytojų amžiaus vidurkis grėsmingai artėja prie 50 metų. Šiuolaikinius technikos amžiaus paauglius ugdo žmonės, savo amžiumi tinkantys jiems į senelius. Jauni žmonės, įgiję pedagoginį išsilavinimą, mokyklą lenkia kelių kilometrų spinduliu, šį darbą palieka „atsargai", jei niekur kitur nepavyktų įsidarbinti.
Šiame straipsnyje analizuojami psichologiniai ir socialiniai santykiai tarp mokytojo (ugdytojo) ir mokinio (ugdytinio). Tikiuosi, kad peno pamąstymams gaus visi: visuomenės pagarbos verti, sunkų ir atsakingą darbą dirbantys mokytojai, jų mokiniai ir, žinoma, mokyklinio amžiaus vaikų turintys tėvai. Jie juk taip pat ugdytojai. Analizuodama hipotezes ir prielaidas rėmiausi įvairia literatūra, praktinio darbo metu atliktais tyrimais, apklausomis, psichologinių konsultacijų patirtimi, informacija iš seminarų bei konferencijų.
http://www.asirpsichologija.lt/index.php?id=83&category=12 

 

                         PAGALBA GABIESIEMS: VAIKO GABUMŲ CENTRAS

Vaiva Valčeckienė, Ramunė Ramanauskienė

Straipsnis pristatytas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje "Gabūs vaikai: iššūkiai ir galimybės"
2007 m. spalio 2-5 d. Kauno technologijos universitete

Pagrindiniai žodžiai: Vaiko gabumų centras, gabus vaikas, gabumai, gabumų įvertinimas, psichologo konsultacijos.

Pastaraisiais metais gabių vaikų ugdymo problemoms skiriamas vis didesnis dėmesys. Šiandieniniai strateginiai žmogiškųjų išteklių plėtojimo politikoje pokyčiai, siejami su aukštų technologijų vystymusi ir globalizacijos procesais pasaulyje, neišvengiamai reikalauja didelių gebėjimų ir pasiekimų įvairiose srityse. Visgi, pripažinta, kad daugelis žmonių niekada nepasiekia tokio lygio, kokio galima būtų tikėtis atsižvelgiant į jų turimas galimybes, jei jų talentas nėra identifikuojamas, specialiai puoselėjamas ir lavinamas.

http://www.vjpa.lt/?pg=212&lang=1&menu_id=127

 

MENAS SUSITARTI
Dviem dažnai prireikia trečiojo

Daiva Valevičienė ir Ramunė Dobrovolskienė analizuoja tarpininkavimo galimybę konfliktinėse situacijose. Gerai, jei žmonės susitaria patys, jei ne - yra galimybė kreiptis į nešališką asmenį. Emocijų pilnas konfliktas įgauna kitokį atspalvį, kai procesą kontroliuoja praktinę patirtį turintis ir emociškai pasiruošęs specialistas. Produktyvus pokalbis duoda susitarimo rezultatą.
http://kauno.diena.lt/dienrastis/kita/menas-susitarti-3437  

 

spacer
@ 2015 Vaikų ir jaunimo psichologų asociacija