ieškoti
logo
NAUJIENOS IR RENGINIAI

 

2015 m. kovo mėn. 18 d. įvyko visuotinis Vaikų ir jaunimo psichologų asociacijos narių suvažiavimas. Išrinkta VJPA valdyba. 

Valdybos nariai išrinko VJPA pirmininkę. Ja tapo Ramunė Dobrovolskienė.

 

2015 m. vasario mėn. 26 d. VJPA valdybos pirmininkė Ramunė Dobrovolskienė Lietuvos pedagogų forume skaitė pranešimą tema "Mokytojas ir mokinys - asmenybės iš skirtingų amžių" bei vedė praktinį užsiėmimą mokytojams tema "Kas padeda ir kas trukdo mokytojui bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais". Apie forumą ir pranešimus plačiau galite skaityti ŠMM Švietimo aprūpinimo centro 2015 m. balandžio mėn. "Švietimo naujienų" leidinyje Nr. 4 (348) 14-15 puslapiuose.

 
2014 m. gegužės mėn. 22d. Kauno rajono švietimo centre VJPA valdybos narė, VDU psichologė dr. Jurga Misiūnienė vedė 6 ak. val. seminarą psichologams "Psichologo vaidmuo komandoje, ugdančioje gabius vaikus".

Seminaro metu lektorė pasidalino įžvalgomis, įgytomis per 10 metų praktinės ir mokslinės veiklos gabumų temoje. Siekdama susieti mokslinę ir praktinę savo patirtį, trumpai stabtelėjo ties gabaus akademinei veiklai vaiko samprata ir identifikavimo klausimu, tačiau pagrindinį dėmesį skyrė gabaus vaiko padėties mokykloje analizei, ,,geros" gabių vaikų ugdymo programos kriterijų ir psichologo bei kitų mokyklos narių vietos komandoje, ugdančioje gabų vaiką mokykloje, aptarimui.

 

 

2014 m. gegužės mėn. 13 d. VJPA narė, Kauno r. švietimo centro psichologė R. Ramanauskienė vedė paskaitą Babtų lopšelio darželio bendruomenei "Kaip susidraugauti su gerų vaikų piktais ožiukais". 

 
Vaikų ir jaunimo psichologų asociacija švenčia 10-ies metų jubiliejų ir, kartu su Vytauto Didžiojo universitetu, 2014 metų kovo mėn. 28 dieną organizavo profesines dirbtuves psichologams "Pagalba šeimai priimant šiandienos iššūkius". Pasirinkę šią temą mes siekėme ne tik paminėti VJPA įkūrimo metines, bet ir Šeimos metus‘2014.

 

Pirmoje renginio dalyje VJPA prezidentė Ramunė Dobrovolskienė žaismingai pristatė Asociacijos veiklą nuo jos įsikūrimo iki dabar.

 

105 - Ramune1       106 - Ramune2

 

107 - Ramune3       108 - Jurga0

 

Pagrindinė renginio veikla buvo profesinės dirbtuvės, t.y. praktiniai trijų valandų seminarai, kurių metu psichologai buvo supažindinti su darbo su šeima įrankiais ir įgijo įgūdžių juos taikyti savo darbe.  

 

Dalyviai gelėjo pasirinkti vieną iš šių praktinių seminarų:

1. "Mano pasaulis" (dirbtuves vedė medicinos psichologė - psichoterapeutė Eglė Zubienė).

Dalyviai susipažino su tokiais metdais: schematinis piešinys "Mano pasaulis" bei grupinė knsteliacija "Mūsų pasaulis". 

2. "Skulptūros kaip metodo naudojimas konsultuojant šeimas" (dirbtuvių vedančioji - psichologė, psichodramos terapeutė Rasa Pietarienė).

Dalyviai susipažino su skulptūros metodu bei jo taikymo galimybėmis šeimos konsultavime. 

3. "Paveikslėlių metodas darbui su šeima" ir "Darbas su šeima naudojant ugdomojo vadovavimo (angl. coaching) metodą" (dirbtuves vedė mokyklos psichologė Asta Blandė). 

Dalyviai susipažino su projekcine darbo su paveikslėliais technika bei ugdomoho vadovavimo metodu.

 

 109 - Asta1      110 - Asta2

 

111 - Asta3        112 - Asta4

 

113 - Rasa1        114 - Rasa2

 

Renginį vainikavo refleksijos prie šventinio torto. Jaukioje neformalioje aplinkoje dirbtuvių dalyviai dalinosi patirtais įspūdžiais, turėjo galimybę susitikti ir pabendrauti su savo srities specialistais iš visos Lietuvos.

115 - Tortas1       117 - Tortas3

 

116 - Tortas2       120 - visi kartu      

  

 

 

 

 

2014 m. kovo mėn. 21 d. LR seimo narės Rimantės Šalaševičiūtės kvietimu, VJPA dalyvavo tarpžinybiniame pasitarime "Dėl psichologų teismo ir vykdymo procesuose sąrašo".  Pasitarimas vyko LR seime.

 

 

2014 m. vasario mėn. 23d. VJPA valdybos narė Eglė Gudelienė dalyvavo 15-oje tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje. Bendradarbiaudama su "Šviesos" mokymo centru ji vedė tris mini paskaitėles tėvams:
- Kūrybiškumo ugdymas: kaip paprasti dalykai tampa nepaprastais;
- Žaidimų nauda vaiko raidai. Informacija, kurią turi žinoti visi tėvai;
- Penki pozityvaus vaikų elgesio raktai.

 

 96 - Knygu_muge_1 97 - knygu_muge_2

 

2014 m. vasario mėn. 19 d. VJPA valdybos narė  E. Gudelienė vedė 6 ak.val. seminarą "Vaikų psichologinio atsparumo stiprinimas" Anykščių švietimo pagalbos tarnyboje. Seminaras buvo skirtas ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio mokyklinio ugdymo pedagogams ir pagalbos vaikui specialistams.

 

2014 m. sausio mėn. 16 d. Vaikų ir jaunimo psichologų asociacija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vytauto Didžiojo universitetu.

 

2014 m. sausio mėn. 3 d. VJPA valdybos narė dr. J. Misiūnienė parengė 6 valandų programą ir vedė seminarą ,,Akademinei veiklai gabaus vaiko ugdymas mokykloje" Kauno jėzuitų gimnazijos 5-12 kl. mokytojams. Organizavo VJPA valdybos narė, Kauno jėzuitų gimnazijos psichologė A. Laurynaitė.

 

VJPA valdybos narė E. Gudelienė 2013 m. gruodžio mėn. 30 d. vedė 6 ak. val. seminarą "Mokytojų kolektyvo ir klasių sutelktumo stiprinimas: nuo grupių iki komandos" Trakų raj. Rūdiškių gimnazijos pedagogams. 

            94 - 20131230_1_seminaras95 - 20131230_2_seminaras

 

2013 m. spalio mėn. 9 d. vyko visuotinis VJPA narių susirinkimas.

 

2013 m. birželio mėn. 5 d. vyko Mokslo metų užbaigimo šventė: susipažinimas su relaksacijos metodais vandenyje.

 

2013 m. gegužės mėn. 23 d. VJPA Valdybos narė dr. Jurga Misiūnienė dalyvavo Kauno raj. mokyklų psichologų susirinkime (org. VJPA garbės narė V. Valčeckienė) ir pasidalino patirtimi pirmų klasių mokinių adaptacijos mokykloje tema.

 

2013 m. balandžio mėn. 18 d. vyko visuotinis VJPA narių susirinkimas.

 

2013 m. kovo mėn. 26 d. VJPA valdybos narė E. Gudelienė vedė savo ruoštą seminarą ,,Geros vaikų savijautos ikimokyklinio ugdymo įstaigoje prielaidos" (6 ak. val., Anykščių švietimo pagalbos tarnyboje).

 

2013 m. kovo mėn. 14 d. VJPA nariai buvo susitikę eiliniame susirinkime aptarti asociacijai aktualius klausimus ir diskutavo apie VJPA ateitį, apsibrėžė savo įsipareigojimus asociacijai bei nusibrėžė galimas asociacijos veiklos kryptis, kurias ateityje būtų naudinga aptarti visuotiniuose VJPA narių susirinkimuose.

 

VJPA valdybos narė E. Gudelienė 2013 m. kovo mėn. 1 d. vedė savo ruoštą seminarą ,,Netinkamas vaikų elgesys kimokyklinio ugdymo įstaigoje: kylantys sunkumai ir pagalbos galimybės" (6 ak. val.,  Rokiškio švietimo centre).

 

VJPA valdybos narė J. Misiūnienė 2013 m. vasario mėn. 28 d. vedė savo ruoštą seminarą ,,Gabaus vaiko ugdymas mokykloje" KTU Vaižganto progimnazijos mokytojams.

 

VJPA valdybos narė E. Gudelienė 2013 m. vasario mėn. vedė savo ruoštus seminarus ,,Asmeninių
kompetencijų valdymas: pozityvus mąstymas, streso ir konfliktų valdymas"
Anykščių raj. Troškūnų kaimo Inčiūros vidurinėje mokykloje, Anykščių Antano Baranausko vidurinėje mokykloje ir Anykščių raj. Debeikių pagrindinėje mokykloje.

 

VJPA valdybos narė Jurga Misiūnienė 2012 m. spalio 12 d. Vytauto Didžiojo universitete viešai apgynė daktaro disertaciją INTELEKTINIŲ GEBĖJIMŲ IR ASMENYBĖS BEI ŠEIMOS VEIKSNIŲ SVARBA PAAUGLIŲ PASIEKIMAMS AKADEMINĖJE VEIKLOJE (Socialiniai mokslai, psichologija 06 S). 2013 m. vasario 14 d. iškilmingame VDU Senato posėdyje Didžiojoje auloje J. Misiūnienei, kaip ir kitiems VDU daktarams, apgynusiems disertacijas 2012 m., buvo įteiktas daktaro diplomas ir ženklas. Susipažinti su disertacijos santrauka galima LMT disertacijų gynimų duomenų bazėje adresu http://www.lmt.lt/lt/naujienos/disertacijos/d-db/2807/p20.html

 

2013 m. vasario mėn. 7 d. įvyko visuotinis Vaikų ir jaunimo psichologų asociacijos narių suvažiavimas. Išrinkta VJPA valdyba. 

Valdybos nariai išrinko VJPA pirmininkę. Ja tapo Ramunė Dobrovolskienė.

VJPA valdybos narė dr. J. Misiūnienė pristatė savo disertaciją tema ,,Intelektinių gebėjimų bei asmenybės ir šeimos veiksnių svarba paauglių pasiekimams akademinėje veikloje".

 

2012 m. gruodžio mėn. 20 d. VJPA valdybos narė E.Gudelienė parengė 6 valandų programą ir skaitė pranešimą psichologams, specialiesiems pedagogams ir klasių auklėtojams seminare ,,Specialieji ugdymo(si) poreikiai - iššūkis tėvams, pedagogams ir specialistams" Rokiškio švietimo centre.

 

2012 m. gruodžio mėn. 7 d. VJPA valdybos narė E.Gudelienė parengė 6 valandų programą ir skaitė pranešimą psichologams, etikos mokytojams seminare ,,Psichologinio atsparumo stiprinimas prevencinėje veikloje" Rokiškio Juozo Tūbelio gimnazijoje.

 

2011 m. gegužės 6-7 dienomis vyko VDU ir LPS organizuotas Lietuvos psichologų kongresas "Psichologija pokyčių laikotarpiu", kuriame VJPA valdybos narės E. Gudelienė ir R. Dobrovolskienė skaitė pranešimą "Mokyklos psichologas: lūkesčiai, realybė ir galimi sprendimai". Bendradarbiaujant LPS pedagoginės psichologijos komitetui ir VJPA nariams, kai kuriuos pasiūlymus bus siekiama įgyvendinti.

 

2011 m. gegužės mėn., bendradarbiaujant su LPS pedagoginės psichologijos komitetu, aptartas EFPA projektas "EFPA POSITION PAPER ON PSYCHOLOGISTS IN THE EDUCATIONAL SYSTEM AND THEIR CONTRIBUTION TO LIFE LONG LEARNING".

 

2011 m. balandžio 20 d. vyko VJPA narių susitikimas Šv. Velykų proga. Vakaro tema - "Laukimas".

 

2011 m. kovo mėn. 25 d. VJPA valdybos pirmininkė R. Dobrovolskienė ir valdybos narė J. Misiūnienė dalyvavo ,,Talentingųjų ir gabiųjų dienos" apvaliojo stalo diskusijoje, kuri vyko Lietuvos nacionalinėje UNESCO komisijoje. J.Misiūnienė skaitė pranešimą ,,Gabių vaikų paieška praktiniame psichologo darbe". Diskusiją organizavo Gabiųjų ugdymo centras.

 

2011 m. kovo 18 d. LR Seime vyko Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos organizuota konferencija "Šeimos politika: nuo iliuzijos tikrovės link". Lietuvoje aktyviai veikiančių nevyriausybinių organizacijų atstovai skaitė pranešimus pagalbos šeimai ir savipagalbos tematika. VJPA valdybos pirmininkė R. Dobrovolskienė skaitė pranešimą apie psichologinę pagalbą vaikams skyrybų šeimoje atvejais.

103 - seimas

 

spacer
@ 2015 Vaikų ir jaunimo psichologų asociacija