Vaikų ir jaunimo psichologų asociacija

APIE MUS

Vaikų ir jaunimo psichologų asociacija (VJPA)

Tai savanoriška ne pelno siekianti organizacija, jungianti psichologus, dirbančius su vaikais ir jaunimu.

Asociacija buvo įkurta 2004 m. vasario 17 d., siekiant teikti profesinę paramą psichologams, dirbantiems su vaikais ir jaunimu.

Valdybos pirmininkė: Ramunė Dobrovolskienė (Porų ir šeimų psichologė psichoterapeutė)
Tel. Nr. +370 622 78 814
El. paštas: vjpa.ltu@gmail.com

Mes siekiame:

- Remti savo narius profesinėje veikoje bei atstovauti ir ginti jų interesus.

- Skatinti vaikų ir jaunimo psichologinės pagalbos plėtrą Lietuvoje, rūpintis jos koordinacija.

- Skatinti vaikų ir jaunimo psichologų profesinės kvalifikacijos kėlimo sistemos kūrimą ir įteisinimą.

- Inicijuoti ir dalyvauti psichologinės diagnostikos metodikų rengime, standartizavime, aprobavime ir platinime.

- Inicijuoti mokslinių ir praktinių psichologijos tyrimų atlikimą.

- Organizuoti konferencijas ir seminarus psichologijos klausimais bei dalyvauti kitų psichologų bendrijų organizuojamuose moksliniuose ir praktiniuose renginiuose.

- Palaikyti ryšius su Lietuvos ir kitų šalių psichologų bendrijomis.

- Skatinti su vaikais ir jaunimu dirbančių specialistų bendradarbiavimą.

- Skleisti psichologines žinias visuomenėje

Susisiekite su mumis

Tel. Nr. +370 622 78 814
El. paštas: vjpa.ltu@gmail.com